Política de privacitat.

En aquest apartat volem informar-te de la nostra manera de gestionar les dades de caràcter personal, donant així compliment al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El titular del lloc web és ESTER HENAREJOS ROMÁN, amb N.I.F. 35119072G i domicili social situat en carrer Balears 10, 08328 Alella (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: correu electrònic tallerdealseide@gmail.com i telèfon 619 32 34 08.

ESTER HENAREJOS ROMÁN, com a responsable de la web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre (que desenvolupa la LOPD), per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Totes les dades personals dels USUARIS obtinguts en els diferents formularis al llarg de la web seran emmagatzemats en un fitxer automatitzat propietat d’ESTER HENAREJOS ROMÁN.

Les dades que voluntàriament L’USUARI està facilitant, estaran situats en els servidors de Mailchimp, el nostre proveïdor d’email màrqueting, a través de la seva empresa Mailchimp, situada als EUA, amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els USUARIS de la web. Pots comprovar la política de privacitat de Mailchimp en https://mailchimp.com/legal/privacy/.

L’USUARI accepta de manera expressa que les seves dades estiguin situats en els servidors de Mailchimp als EUA.

La FINALITAT per al tractament de dades es realitza per a poder prestar els següents serveis a l’USUARI:

  • Respondre a les consultes realitzades per l’USUARI o proporcionar informacions requerides explícitament per l’USUARI.
  • Realitzar la gestió, administració i prestació de serveis contractats per l’USUARI.
  • Remetre el butlletí de notícies (Newsletter) de la pàgina web.
  • Remetre informació comercial sobre les activitats realitzades pel responsable.

L’USUARI garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

En emplenar els formularis de registre, L’USUARI manifesta haver llegit i acceptar la Política de Privacitat, atorgant així el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present Política de Protecció de Dades, farà que resulti impossible realitzar l’acció pretesa per l’usuari, ja sigui el subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels productes o contractar els serveis d’ESTER HENAREJOS ROMÁN.

D’acord amb aquestes normatives, s’informa L’USUARI que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un email al correu contacto: tallerdealseide@gmail.com i exercir així els seus drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització.

L’USUARI té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. L’USUARI també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

USUARIS.

L’accés i/o ús d’aquest portal d’ESTER HENAREJOS ROMÁN atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL.

ESTER HENAREJOS ROMÁN proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a ESTER HENAREJOS ROMÁN o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ESTER HENAREJOS ROMÁN ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ESTER HENAREJOS ROMÁN, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ESTER HENAREJOS ROMÁN es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ESTER HENAREJOS ROMÁN no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

ESTER HENAREJOS ROMÁN, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ESTER HENAREJOS ROMÁN. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ESTER HENAREJOS ROMÁN. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’ESTER HENAREJOS ROMÁN.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

ESTER HENAREJOS ROMÁN no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS.

ESTER HENAREJOS ROMÁN es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT.

Les dades facilitades per l’USUARI es tractaran de manera confidencial, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives per a garantir aquesta confidencialitat per part d’ESTER HENAREJOS ROMÁN, per a evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT EXPRÉS.

L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part d’ESTER HENAREJOS ROMÁN en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Dades Personals.

ENLLAÇOS EXTERNS A ALTRES WEBS.

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, ESTER HENAREJOS ROMÁN no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ESTER HENAREJOS ROMÁN assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

CORREUS COMERCIALS.

Qualsevol correu de caràcter comercial enviat per ESTER HENAREJOS ROMÁN ha estat amb anterioritat a aquest enviament autoritzat expressament per l’USUARI, no enviant-se informació amb aquest caràcter si no s’accepta amb anterioritat la política de privacitat d’aquest lloc web.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En qualsevol moment es podrà modificar aquesta Política de Privacitat per a adaptés a nova legislació o per decisió d’ESTER HENAREJOS ROMÁN.

En qualsevol cas, hagi canviat la Política de Privacitat o no, L’USUARI té dret a exercir els següents drets:

1.- Dret a sol·licitar l’Accés a les seves dades personals, i obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

2.- Dret a sol·licitar la Rectificació de les seves dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la seva Supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

3.-Dret a sol·licitar la Limitació del Tractament de les seves Dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

4.- Dret a sol·licitar l’Oposició al Tractament de les seves Dades, en determinades circumstàncies i basada en motius relacionats amb la seva situació particular.

5.- Dret a la Portabilitat de les seves Dades.

6.- Dret a Retirar el Consentiment Prestat, sense que aquesta retirada afecti la licitud dels tractaments anteriors basats en aquest consentiment.

7.- Dret a Reclamar davant una Autoritat de Control.

MENORS D’EDAT.

És Política de Taller ed Alseide no recaptar ni tractar dades de persones menors de catorze anys. En cas que una persona menor d’aquesta edat faciliti les seves dades a través del formulari de contacte disposat a aquest efecte en Taller de Alseide o a través de qualsevol altre mitjà, ESTER HENAREJOS ROMÁN es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades

Els nostres serveis només estan disponibles per a aquelles persones que tinguin capacitat legal per a contractar. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d’abstenir-se de subministrar informació personal per a ser inclosa en les nostres bases de dades. No obstant això poden fer-ho a través dels pares o tutors, conforme el que s’estableix en la normativa legal.

DRET D’EXCLUSIÓ

ESTER HENAREJOS ROMÁN es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

ESTER HENAREJOS ROMÁN perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

ESTER HENAREJOS ROMÁN podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ESTER HENAREJOS ROMÁN i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.